• VOORMALIG "MOLENBRUGGETJE" TE DEVENTER

    Doek 77 x 59 cm / Sign. r.o.? / Dat. ca. 1883

    Coll. SSK - No. ? / TT: HMD - Deventer - 2011

    Aangehechte notitie: Vroeger liep er een binnengracht van achter de Smedenstraat richting de Molenstraat. Molenstraat en -brug ontleenden hun naam aan de windkorenmolen die vlak achter de huizen aan de Molenstraat op het bastion Graaf van Buren stond. Deze molen is in 1882 gesloopt. De binnengracht werd gedempt.