Legenda

LEGENDA

Tenzij per item anders vermeld is geldt voor alle afbeeldingen:
* het kunstwerk is in particulier bezit (anoniem)
* techniek olieverf, pastels vermeld (tekeningen volgen later apart)
* afmetingen zonder lijst c.q. binnen passe-partout in cm 
* groepering: per schilder, per type onderwerp en waar mogelijk chronologisch
* fotografie met Sony Cybershot door VK of onbekend
* digitale verwerking, inkadering, indeling, teksten, etc. door GKB 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

* RKD - Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie
* HMD - Historische Museum Deventer
* SSK - Stichting Schone Kunsten rond 1900
* DMA - Drents Museum Assen
* MKA - Museum Moderne Kunst Arnhem
* EFAC - European Fine Art Centre (v/h Rococo) –Gulpen
* CSK - Catalogus Schilders Korteling
* SAB - Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer
Sign.  = signatuur                Galerie: ------------------- naam en datum   
Dat.   = datering                   Veiling: ------------------- naam en datum
Lit.     = literatuur                  Info:     informatie van ---------------------   
TT     = tentoonstelling         Rest.:   gerestaureerd door ----------------
Coll.  = collectie van