Schilders

............................................
Gerhard (GK) 1809 - 1888
Willem Gzn 1850 - 1916
Bartus 1853 - 1930
Gerhard Willem 1886 - 1912
Willem Wzn 1887 - 1962
Willem Bzn 1889 - 1964
Herman Daniel 1898 - 1994
Hendrik 1922 - 2012

Categorie

............................................
Landschappen
Bloemstukken
Stillevens
Dieren
Portretten
Stadsbeelden
Diversen
.................................................................................................................................................


Willem Bzn 1889 - 1964

Deze Korteling telg heeft zich zijn leven lang kunnen wijden aan de vrije teken- en schilderkunst. Alleen al daarom is zijn oeuvre in omvang meer dan dat van alle andere Korteling schilders bij elkaar en omvat dus meer dan de helft van deze documentatie catalogus.

Zijn werk is in brede kring geliefd en nog steeds zeer gewild in de handel en op de veilingen in Deventer en omgeving, maar duikt ook af en toe op bij Christie’s en Sotheby’s. Ook Nederlandse Galeries van naam, zoals EFAC en Simonis & Buunk en natuurlijk “De Strik” in Deventer bieden af en toe stukken aan.
Met een straal van 1 km per gevonden locatie is in regio Deventer 90% van het oppervlak gedekt. Door vererving en het “uitzwermen” van families, vooral na WO II, is zijn werk nu over geheel NL verspreid.
Hij is de meest algemeen bekende Korteling schilder. Het merendeel is in particulier bezit en er komt relatief weinig op de markt.

De representatieve collectie van HMD en ook enkele werken bij DMA en MKA zijn in de documentatie opgenomen.

In alle categorieën van landschap tot stilleven, bloemstuk en pluimvee, etc. is zijn werk vertegenwoordigd in deze site. Om een indruk te presenteren van zijn vele honderden tekeningen moest een keuze gemaakt worden die wij als volgt motiveren.

Van de museumcollecties zijn de tekeningen nog niet volledig digitaal beschikbaar en van de particuliere eigenaren zijn - in tegenstelling tot de schilderijen - de aanmeldingen tot nu toe beperkt gebleven.

Wat vooral boeit is het vele studiemateriaal van dieren, portretten en landschappen zoals dat in 1964, na zijn overlijden, op verzoek van de familie door zijn neef Herman Korteling uit zijn atelier is verzameld en grotendeels bewaard is gebleven in diens nalatenschap in 1994.

Daarom is begin 2012 besloten voornamelijk uit dat materiaal een beperkte selectie te maken om het bijzondere talent van deze `pur sang` tekenaar te tonen en voor zich te laten spreken.

Enkele tekeningen zijn duidelijk een voorstudie voor bekende en gedocumenteerde schilderijen. Het is de bedoeling daar t.z.t. voorbeelden van te publiceren.
Van stillevens en bloemstukken - die een belanrijk deel van zijn schildersoeuvre uitmaken - maakte hij nooit tekeningen. Daarvoor werkte hij direct in olieverf op het doek naar de voorbeeldopstelling of, bij bloemstukken, soms volledig uit zijn hoofd (info HDK en HK).
Bekijk schilderijen Bekijk tekeningen