Actueel

ACTUEEL

Update ---- december 2021 ----

Het in 2007 gestarte documentatie project , “DE DEVENTER SCHILDERSFAMILIE KORTELING”, wordt nu afgerond met de publicatie van, in 2018-2021, ca. 30 gemelde werkstukken en toegevoegd aan de betreffende albums. (wederom met hulp van Bart Bokhorst). Het merendeel is van de hand van Willem Korteling Bzn, maar er zijn ook enkele fraaie schilderijen van zijn vader Bartus uit zijn topperiode 1890-1900, met name een havengezicht en een Deventer stadsgezicht met de Bergkerk gezien van buiten de stadswallen. Onze actieve opsporing en documentatie is hiermede na ruim 13 jaar beëindigd. De website blijft en ook de boeken van “De Deventer Schildersfamilie Korteling” Deel I en Deel II blijven digitaal beschikbaar via internet bij “RKD Library”. Al met al was het een zeer geslaagd project mede mogelijk gemaakt door de enthousiaste medewerking van Pers, Musea en RKD en vooral van honderden spontane reacties van particulieren en familie. Tot slot een tip voor wie verder zou willen speuren: Er moet meer werk bestaan van Bartus K uit zijn periode in Harlingen en kort daarna (1875 -'78/'81) met name één of meerdere portretten van zijn grote liefde en eerste echtgenote Sytske Baron. Iets voor een kunsthistorische scriptie misschien? Dat zou een verrassing zijn. De kers op de taart!! Valentijn en Gerteke Korteling Zaltbommel, 9 november 2021

Update ---- januari 2020 ----

Januari 2020 is de start van deze vernieuwde website over de Deventer schildersfamilie Korteling zoals elders toegelicht. De toelichtende teksten bij de afbeeldingen zijn nog niet allemaal ingevuld. Hieraan wordt nog gewerkt.

Om technische redenen konden gedocumenteerde aanmeldingen uit 2018 en 2019 niet meer opgenomen worden in de oude site. Het is de bedoeling dat dit in de loop van 2020 wordt bijgewerkt en nieuwe aanmeldingen blijven natuurlijk welkom.

De verzamelde updates van de Rubriek “ACTUEEL” van de periode 2011–2017 worden hier niet herhaald maar zijn wel gearchiveerd en desgewenst opvraagbaar.

De geïnteresseerde bezoeker zal het opvallen dat deze site nu qua opzet veel lijkt op die van “Deventer Bokhorst kunst” en dat klopt; dankzij de collegiale / familiale samenwerking met Bart en Jochem Bokhorst.

De inhoudelijke documentatie (stand medio 2017) is sinds medio 2019 ook via internet te raadplegen bij de digitale bibliotheek van “Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie” via Google “RKD Schildersfamilie Korteling 4 generaties”.