Schilders

............................................
Gerhard (GK) 1809 - 1888
Willem Gzn 1850 - 1916
Bartus 1853 - 1930
Gerhard Willem 1886 - 1912
Willem Wzn 1887 - 1962
Willem Bzn 1889 - 1964
Herman Daniel 1898 - 1994
Hendrik 1922 - 2012

Categorie

............................................
Landschappen
Bloemstukken
Stillevens
Dieren
Portretten
Stadsbeelden
Diversen
.................................................................................................................................................


Herman Daniel 1898 - 1994

In het gezin aan de Smedenstraat was de jongste zoon Herman een nakomertje en een buitenbeentje.

De pentekening van Jaap Nieuwenhuis bij gelegenheid van zijn 70ste verjaardag vat het goed samen, een mengeling van Grootburger, Ambachtsman, Schilder en Schrijver. Hij schilderde alleen in zijn jonge jaren tot ca. 1925. Zijn oeuvre voor deze documentatie is daarom zeer beperkt.

Hij was 13 toen zijn oudste broer Gerhard Willem overleed en 18 toen zijn vader stierf. Te jong om de schilderszaak succesvol voort te kunnen zetten op de hem van huis uit bekende ambachtelijke wijze, want de tijden waren veranderd.
 
Vanaf ca. 1925 werkte hij bij het bekende atelier van de Deventer Fa. Bokhorst, o.a. als glazenier aan de vervaardiging en restauratie van gebrandschilderde glas in lood ramen en oorkondes en als restaurateur van allerhande decoratieve objecten en schilderijen. De laatste 10 jaar tot 1966 was hij in dienst van HMD "De Waag" als assistent conservator en restaurateur.

In zijn latere literaire werk was hij nog als beeldend kunstenaar te herkennen. Zijn archief is in 1994 ondergebracht bij de Atheneum Bibliotheek (later gefuseerd met het Deventer Stadsarchief) en is te raadplegen via SABinfo.nl.
Grootburger, Ambachtsman,
Schilder en Schrijver
Bekijk schilderijen Bekijk tekeningen